Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Videnbank for insolvensskiftesager 

Videnbank indeholder korte referater af udvalgte afgørelser (kendelser) indenfor konkurs, gældssanering, rekonstruktion og tvangsopløsning af selskaber.  

Videnbank indeholder afgørelser fra 2011 og frem. Afgørelserne i videnbanken lægges ind løbende og i anonymiseret form. 

Videnbanken skal først og fremmest være en guide til gældende og ny retspraksis indenfor insolvensskiftesager. Afgørelser, som er kæret (appelleret) til landsretten – hvilket er hovedparten af sagerne i videnbanken, da disse sager som regel også er de mest juridisk interessante - lægges derfor først ind, når landsrettens afgørelse foreligger.  

I oversigten findes samtlige afgørelser med en kort beskrivelse. De nyeste sager i videnbanken ligger øverst. Fra oversigten kan der linkes videre til en underside, hvor der også er link til et uddybende referat af afgørelsen.

Der findes endvidere en søgeside, hvor der kan foretages en emnesøgning eller en søgning efter afgørelser indenfor et bestemt tidsperiode.

Opbygningen og søgemulighederne svarer en del til Sø- og Handelsrettens domsoversigt på nettet. I domsoversigten offentliggøres alle retsafdelingens domme, samme dag som de afsiges. Det er vigtigt at bemærke, at dommene i skifterettens konkursproceduresager (tvistesager om krav i konkursboer) fortsat skal findes i domsoversigten (og ikke i videnbanken).

Til top Sidst opdateret: 13-02-2014 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk