Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Hvad er konkurs? 

 

En fysisk person eller juridisk person kan erklæres konkurs, hvis den pågældende (kaldet "skyldneren") er insolvent. At være insolvent vil sige, at skyldneren ikke kan betale krav mod skyldneren efterhånden som de forfalder og den manglende betaling ikke skyldes forbigående betalingsvanskeligheder.

Formålet med konkurs er:

  • at inddrage hele skyldnerens formue  og
  • fordele den ligeligt blandt samtlige kreditorer.

Hvis skyldneren har solgt aktiver (værdier) eller på usædvanlig måde betalt gæld, kan en konkurs også have det formål at skaffe aktiver tilbage, så de kan fordeles blandt alle kreditorer.

Virkninger af konkurs

Ved konkursen mister skyldneren retten til at bestemme over sine aktiver, som for eksempel bil, hus, bankkonti mv. Aktiverne udgør herefter konkursboet, og det bestyres af en
kurator, som er udpeget af skifteretten eller valgt af kreditorerne.

Reglerne om konkurs findes i konkurslovens afsnit II, kapitel 3-18.

Til top Sidst opdateret: 05-12-2013 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk