Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Hovedforhandlinger i konkurs- og likvidationssager 


Kan en kreditor og kurator ikke bliver enige om et krav i en konkurs- eller likvidationssag, kan kreditor anlægge retssag mod boet. Retssagen behandles af skifteretten. Stævning skal indleveres til skifteretten inden fire uger fra det møde, hvor
kurator tager stilling til kravet. Kreditor skal betale retsafgift efter retsafgiftslovens regler om civile sager.

Sager om konkurs- og likvidationsprocedure kører som retsafdelingens civile sager, og forberedelsen varetages som ved de civile sager af retssekretariatet
.

Læs mere her om
møderet i sager om konkurs- og likvidationsprocedure.

Til top Sidst opdateret: 10-01-2014 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk