Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Uge 7 
27-01-2020 

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på parter eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).
Fredag den 14. februar 2020
Retssal A
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 12:00, sagsnr.: BS-39177/2018-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Ole Larsen
Advokat Jackie Phillip Michelsen
Til top Sidst opdateret: 27-01-2020 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk