Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Uge 50 
27-11-2019 

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på parter eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Tirsdag den 10. december 2019
Retssal B
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 15:30, sagsnr.: BS-24807/2018-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Lone Scheuer Larsen og
Jens Kiil Nadal
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Forsikring, Transport og søfart
Dommer(e): Mette Skov Larsen
Sagsøger BAY BAY ApS
Advokat Michael Villadsen
Sagsøgte SØASSURANCEN DANMARK A/S
Advokat Henrik Nissen

Retssal C
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 15:30, sagsnr.: BS-20954/2019-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Karina Engstrøm Nielsen og Annette Juhl
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Markedsføring
Dommer(e): Claus Forum Petersen
Sagsøger ENGELSK PUB VESTERBROGADE 2 B ApS
Advokat Thomas Mølsgaard
Sagsøgte Old Irish Pub Denmark A/S
Advokat Tue Askeland
Advokat Pia Kirstine Voldmester

Retssal D
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 12:00, sagsnr.: BS-42994/2018-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Ole Larsen
Advokat Henrik Høpner


Onsdag den 11. december 2019
Retssal B
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 15:30, sagsnr.: BS-24807/2018-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Lone Scheuer Larsen og
Jens Kiil Nadal
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Forsikring, Transport og søfart
Dommer(e): Mette Skov Larsen
Sagsøger BAY BAY ApS
Advokat Michael Villadsen
Sagsøgte SØASSURANCEN DANMARK A/S
Advokat Henrik Nissen

Retssal C
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 15:30, sagsnr.: BS-20954/2019-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Karina Engstrøm Nielsen og Annette Juhl
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Markedsføring
Dommer(e): Claus Forum Petersen
Sagsøger ENGELSK PUB VESTERBROGADE 2 B ApS
Advokat Thomas Mølsgaard
Sagsøgte Old Irish Pub Denmark A/S
Advokat Tue Askeland
Advokat Pia Kirstine Voldmester


Torsdag den 12. december 2019
Retssal B
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 12:00, sagsnr.: BS-22942/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Torben Kuld Hansen
Sagsparter anonymiseret
Advokat Karina Enghaven Bentsen
Advokat Michael Jan Lindquist

Retssal C
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 12:00, sagsnr.: BS-48011/2018-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Boris K. Frederiksen
Advokat Camilla Kejlskov Puggaard


Fredag den 13. december 2019
Retssal A
Forbud og påbud
Kl. 09:30 - 15:00, sagsnr.: BS-29212/2019-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Karin Verland og
Henrik Gundelach
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Ophavsret og eneret
Dommer(e): Mads Bundgaard Larsen
Sagsøger CHR. HANSEN A/S
Advokat Jeppe Brinck-Jensen
Advokat Kasper Frahm
Sagsøgte DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES ApS
Advokat Nicolaj Bording
Advokat Nicolai Lindgreen


Retssal B
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 15:00, sagsnr.: BS-18182/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Lars Skanvig
Advokat Camilla Kejlskov Puggaard

Retssal C
Skifteretlige tvister
Kl. 09:30 - 15:00, sagsnr.: BS-440/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Merete Grane Larsen
Sagsparter anonymiseret
Advokat Henrik Johann Fürstenberg
Advokat Finn Lynge Jepsen

Til top Sidst opdateret: 27-11-2019 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk