Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Uge 11 
04-03-2020 

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på parter eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Tirsdag den 10. marts
Retssal A
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 16:00, sagsnr.: BS-22549/2019-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Henrik Gundelach og Gitte Forsberg
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurrence
Dommer(e): Mads Bundgaard Larsen
Sagsøger Nets A/S
Advokat Christian Alsøe
Advokat Martin André Dittmer
Sagsøgte Konkurrence - og forbrugerstyrelsen
Advokat Jacob Pinborg


Onsdag den 11. marts 2020
Retssal A
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 16:00, sagsnr.: BS-22549/2019-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Henrik Gundelach og Gitte Forsberg
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurrence
Dommer(e): Mads Bundgaard Larsen
Sagsøger Nets A/S
Advokat Christian Alsøe
Advokat Martin André Dittmer
Sagsøgte Konkurrence - og forbrugerstyrelsen
Advokat Jacob Pinborg


Torsdag den 12. marts 2020
Retssal A
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 12:00, sagsnr.: BS-25796/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Christian Elmer
Advokat Arvid Andersen

Retssal B
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 15:30, sagsnr.: BS-1202/2019-SHR, BS-10481/2019-SHR,
BS-11539/2019-SHR, BS-23850/2019-SHR, BS-38510/2019-SHR,
BS-42800/2019-SHR, BS-49199/2019-SHR.
Mundtlig forhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Ophavsret og eneret
Dommer(e): Claus Forum Petersen, Mads Bundgaard Larsen og Mette Skov Larsen
Sagsøger Merck Sharp & Dohme B.V.
Sagsøger Merck Sharp & Dohme Corp.
Sagsøger MSD DANMARK ApS
Advokat Morten Achilles Bruus
Sagsøger Novartis AG
Sagsøger FERRING LÆGEMIDLER A/S
Advokat Thomas Ryhl
Sagsøger H. LUNDBECK A/S
Advokat Mikkel Vittrup
Advokat Jeppe Brinck-Jensen
Sagsøgte ABACUS MEDICINE A/S
Advokat Jens Jakob Bugge
Sagsøgte PARANOVA DANMARK A/S
Sagsøgte 2CARE4 ApS
Advokat Klaus Ewald Madsen
Anden partsrepræsentant Paranova Danmark A/S


Fredag den 13. marts 2020
Retssal A
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 12:00, sagsnr.: BS-20076/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Anne Birgitte Gammeljord
Advokat Khuram Riaz Ahmed

Til top Sidst opdateret: 04-03-2020 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk