Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Uge 10 
21-02-2020 

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på parter eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Tirsdag den 3. marts 2020
Retssal A
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 15:30, sagsnr.: BS-9667/2017-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Lisbet Friis og Annette Juul
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: International ret, Markedsføring, Ophavsret og eneret
Dommer(e): Claus Forum Petersen
Sagsøger RAINS ApS
Advokat Lasse Arffmann Søndergaard Christensen
Advokat Kenneth Kvistgaard-Aaholm
Sagsøgte Fashion Retail, S.A.
Sagsøgte ZARA DANMARK A/S
Advokat Nicolai Lindgreen

Retssal B
Skifteretlige tvister
Kl. 09:30 - 12:00, sagsnr.: BS-41444/2018-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Ina Iwersen
Sagsøger MN DANSK INVEST ApS
Advokat Jacob Jansson Christensen
Sagsøgte Adv. Peter W.R. Krarup som kurator i virksomheden Restaurant
og Café Administration ApS under konkurs 
Advokat Peter Krarup
 

Onsdag den 4. marts 2020
Retssal A
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 15:30, sagsnr.: BS-9667/2017-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Lisbet Friis og Annette Juul
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: International ret, Markedsføring, Ophavsret og eneret
Dommer(e): Claus Forum Petersen
Sagsøger RAINS ApS
Advokat Lasse Arffmann Søndergaard Christensen
Advokat Kenneth Kvistgaard-Aaholm
Sagsøgte Fashion Retail, S.A.
Sagsøgte ZARA DANMARK A/S
Advokat Nicolai Lindgreen

Retssal B
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 15:00, sagsnr.: B-60/2017-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Boris K. Frederiksen
Advokat Klaus Ellis Henriques


Torsdag den 5. marts 2020
Retssal A
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 15:30, sagsnr.: BS-9667/2017-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Lisbet Friis og Annette Juul
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: International ret, Markedsføring, Ophavsret og eneret
Dommer(e): Claus Forum Petersen
Sagsøger RAINS ApS
Advokat Lasse Arffmann Søndergaard Christensen
Advokat Kenneth Kvistgaard-Aaholm
Sagsøgte Fashion Retail, S.A.
Sagsøgte ZARA DANMARK A/S
Advokat Nicolai Lindgreen

Retssal B
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 15:00, sagsnr.: BS-10744/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Torben Kuld Hansen
Sagsparter anonymiseret
Advokat Lars Skanvig
Advokat Erik Østergaard-Nielsen

Retssal C
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 12:00, sagsnr.: BS-12072/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Signe Andersen
Advokat Khuram Riaz Ahmed

Retssal D
Skifteretlige tvister
Kl. 09:30 - 16:00, sagsnr.: BS-36454/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Jeanette Melchior
Sagsøger Anni Bergliot Hansen
Advokat Birger Lennart Hagstrøm
Sagsøgte PRIMO ENTERTAINMENT ApS
Advokat Boris K. Frederiksen

Til top Sidst opdateret: 21-02-2020 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk