Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten 

 

Sø- og Handelsrettens civile sager afgøres som udgangspunkt af et dommerpanel, som består af én eller tre af rettens juridiske dommere og to eller fire sagkyndige dommere.

Rettens ca. 130 sagkyndige dommere er for hovedpartens vedkommende indstillet af erhvervslivets organisationer. Der er også sagkyndige dommere med særlig erfaring inden for forbrugerspørgsmål, søfart og ansættelsesmæssige forhold. Alle har de gennem deres arbejde fået en særlig indsigt i et eller flere retsområder, som hører under Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten har udarbejdet en fuldstændig liste over de nuværende sagkyndige dommere, hvor du kan få oplysning om: 

  • navn
  • fødselsår
  • stilling
  • hvem der har indstillet vedkommende som dommer

I menuen Læs også i skærmens højre side finder du link til den fuldstændige liste over sagkyndige dommere.

Reglerne om udtagelse af sagkyndige retsmedlemmer findes i Retsplejelovens kapitel 9b.

Hvis du har spørgsmål til listen kontaktes os på tlf. 99 68 46 20.

 

Til top Sidst opdateret: 20-01-2020 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk