Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Status om de nye ankeregler  

En artikel om de nye regler om anke af Sø- og Handelsrettens domme til Højesteret skrevet af vicepræsident Lotte Wetterling og dommerfuldmægtig Josephine Bloch Jensen er netop offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen (U.2016B.379).

Vicepræsident Lotte Wetterling og dommerfuldmægtig Josephine Bloch Jensen har undersøgt, hvordan det er gået, efter at den nye regel om begrænset adgang til at anke Sø- og Handelsrettens domme til Højesteret (retsplejelovens
 § 368, stk. 4) blev indført i februar 2014 og har skrevet en artikel herom.

Artiklen er netop offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen (U.2016B.379) og gengives med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S.

Artiklen indeholder bl.a. en nærmere omtale af baggrunden for indførelsen af de nye ankeregler og indholdet af reglerne samt en gennemgang og analyse af Højesterets hidtidige praksis om hvilke sager, der kan ankes direkte til Højesteret. Der gives også oplysninger om, hvor mange sager, der er forsøgt anket direkte til Højesteret og henholdsvis er blevet admitteret eller afvist, samt om hvor mange sager, der er anket direkte til landsretterne (uden forsøg på først at komme i Højesteret).

Konklusionerne kan i korthed opsummeres sådan, at den nye ankeregel i praksis har vist sig at være både juridisk velbegrundet og meget effektiv, og at tallene for de første godt 2 år viser, at ordningen har ”sparet” Højesteret for at behandle omkring i alt 77 ankesager fra Sø- og Handelsretten.

Så mange som 69 af disse sager er blevet anket direkte til landsretterne (svarende til ca. 85 %), og Højesteret har kun selv måttet afvise 8 sager, svarende til knap halvdelen af de i alt 18 modtagne ankesager fra Sø- og Handelsretten. Af de 10 admitterede ankesager fra Sø- og Handelsretten angår 7 sager ansættelsesretlige spørgsmål, mens de 3 øvrige sager angår ganske forskellige retsområder, men dog alle med væsentlige elementer af EU-ret.

Læs her
Til top Sidst opdateret: 04-11-2016 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk