Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Møderet for Sø- og Handelsretten 

Advokater, der skal møde i sager, der verserer som civile sager ved Sø- og Handelsretten, skal have bestået den i retsplejelovens § 133, stk. 1, nævnte prøve i procedure og dermed opnået møderet for landsret og Sø- og Handelsretten.

Sager ifølge særlig lovbestemmelse

Det er ved Højesterets kendelse af 16. oktober 2001*, slået fast, at der kræves møderet i sager, der ifølge særlig lovbestemmelse hen­hører under Sø- og Handelsrettens kompetence.

Møderet i forbudssager

På samme møde kræves det, at en advokat har møderet efter retsplejelovens § 133, stk. 1 for at møde i Sø- og Handelsretten i en forbudssag efter retsplejelovens kapitel 40. Dette følger af retsplejelovens § 136, stk. 3, sammenholdt med retsplejelovens § 15, stk. 2.

Møderet for skifteretten

Møde for Sø- og Handelsrettens skifteret (herunder i sager om fordringsprøvelse og konkurskarantænesager) kræver ikke møderet for Landsret, jf. retsplejelovens § 132, stk. 2, nr. 5.

*(sag 373/2001), der stadfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse af 21. maj 2001 (sag V 106/99)

Til top Sidst opdateret: 08-10-2015 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk