Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Forbudssager 

Sø- og Handelsretten behandler efter retsplejelovens kapitel 40 anmodninger om forbud eller påbud, der er omfattet af rettens saglige kompetence efter retsplejelovens § 225, eller som henvises efter retsplejelovens § 227.

Du kan læse mere om rettens saglige kompetence her.

Sø- og Handelsretten har endvidere enekompetence til at behandle sager om forbud eller påbud om EF-varemærker og EF-design, når forbuddet skal have virkning i alle EU-lande (varemærkelovens §§ 43 c og 43 d og designlovens § 43).

Krav til anmodningen

Anmodningen om forbud eller påbud skal opfylde kravene til en stævning og skal således bl.a. indeholde

  • sagsøgerens forslag til sagens behandling, herunder forslag til rettens sammensætning.

Derudover må anmodningen meget gerne indeholde

  • kontaktoplysninger, f.eks. telefonnummer og mailadresse, til den sagsøgte, som ikke er repræsenteret af en advokat.

Sammen med anmodningen skal der indleveres en kopi af anmodningen med bilag for hver sagsøgt, som ikke er repræsenteret af advokat.

Er sagsøgte repræsenteret af en advokat, forventer retten, at kopi af anmodningen med bilag er sendt til pågældende samtidig med, at anmodningen er indgivet til retten.

Sager om bevissikring

Sager om bevissikring behandles fortsat af den lokale fogedret.

Hvis der er indgivet en anmodning om bevissikring til fogedretten, og sagsøgeren ønsker, at en forbudssag indgivet til Sø- og Handelsretten koordineres med bevissikringssagen, skal dette fremgå ved indgivelsen af forbudsanmodningen.

Sagens forløb

I sager, hvor sagsøgte ikke er repræsenteret af advokat, kan parterne forvente at blive indkaldt til et retsmøde snarest muligt efter modtagelse af anmodningen.

I sager, hvor begge parter er repræsenteret af advokat, vil retten kontakte parterne snarest muligt efter modtagelse af anmodningen med henblik på tilrettelæggelse af sagens videre forløb.

Praktiske oplysninger

Du kan læse om møderet i forbudssager for Sø- og Handelsretten her.

Retten kan godkende en forbudssag som retssagsprøve, hvis sagen indeholder de elementer, som fremgår af Justitsministeriets retningslinjer for retssagsprøven. Læs mere om retssagsprøve her.

En forbudssag kan godkendes som prøvesag, hvis sagen skønnes egnet hertil, og retten sættes med 3 dommere. Læs mere om prøvesager her.

Kære

Læs om kære af Sø- og Handelsrettens kendelser i forbudssager her.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2015 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk