Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Fast track 

Aftal en hurtigere behandling af din retssag
Retten kan behandle en sag som en fast track-sag, hvis parterne er enige om det.


Det er som udgangspunkt parterne, der i fællesskab skærer sagen til for eksempel ved brug af processuelle aftaler herunder aftale om at anvende ensidigt indhentede erklæringer i stedet for syn og skøn samt for eksempel ved brug af skriftlige vidneerklæringer. Retten kan bistå med tilskæringen på § 353-mødet (telefonisk eller fysisk), som retten indkalder til senest 7 dage efter, at retten har modtaget svarskrift. Retten kan eventuelt også bistå i et supplerende retsmøde (§ 355), såfremt der undtagelsesvis er behov for det.

Hvis der undtagelsesvist er behov for replik og duplik, aftaler retten med parterne korte frister herfor.

Sagen bliver som udgangspunkt berammet til hovedforhandling (mundtlig) eller optaget til dom på § 353-mødet (skriftlig):

Fast track – mundtlig hovedforhandling

Det er rettens mål at beramme sagen til hovedforhandling inden for 3 måneder fra § 353-mødet, og dermed afsige dom senest 5 måneder efter § 353-mødet. Samtidig med berammelsen aftaler retten med parterne frister for påstandsdokumenter/sammenfattende processkrifter (der er udarbejdet, så de kan indgå direkte i dommen), parternes fælles tidsplan, ekstrakt og eventuel materialesamling.

Fast track – skriftligt behandlet

På § 353-mødet aftaler retten med parterne frist for påstandsdokumenter/sammenfattende processkrifter (der er udarbejdet, så de kan indgå direkte i dommen), ekstrakt og eventuel materialesamling.

Ved endt skriftveksling optager retten sagen til dom. Parterne kan forvente, at retten afsiger dom senest 12 uger herefter.

Til top Sidst opdateret: 21-11-2018 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk