Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Civil vejledning 

Her finder du Sø- og Handelsrettens vejledning om behandling af civile sager

Vejledningen er udformet med udgangspunkt i Østre og Vestre Landsrets vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne fra maj 2013, men suppleret med en række praktiske oplysninger af betydning for de særlige forhold, der gælder for sager ved Sø- og Handelsretten, herunder at der altid medvirker sagkyndige dommere ved sagernes hovedforhandling, at retten er en specialdomstol med særlige fagområder, og navnlig at mange sager har international karakter. 

Vejledningen indeholder blandt andet oplysninger om sagens forberedelse, forkyndelse i udlandet, udfærdigelse af påstandsdokumenter og kravene til ekstrakt

Vejledningen er under revision som følge af navnlig de nye regler om digital behandling af civile sager. En ny vejledning kan forventes i første halvdel af 2020. Du kan læse mere om digital behandling af civile sagerwww.minretssag.dk.

 Civil vejledning

 

Til top Sidst opdateret: 07-01-2020 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk