Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Retssagsprøve 

 

Praktisk info

For at blive advokat skal man både bestå en teoretisk prøve og en praktisk prøve, der enten kan være en rigtig retssag eller en fiktiv retssagsprøve (et processpil). En fuldmægtig kan højst indstille sig til retssagsprøven tre gange, medmindre der er særlige grunde.

Retten skal (ligesom ved prøvesager) godkende sagen som egnet til retssagsprøve. Se kriterier og yderligere praktisk information i de vejledende retningslinier om retssagsprøven (link nedenfor).

I alle sager, bortset fra konkurskarantænesager og fordringsprøvelsessager, skal der foreligge en proceduretilladelse, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4. Det skal ved ansøgning oplyses, om der foreligger proceduretilladelse, eller senest ved fremmødet til hovedforhandlingen vil foreligge proceduretillaldelse til fremvisning. Proceduretilladelser udstedes af landsretterne, se vejledning her.

OBS: Når sagen er godkendt af retten skal prøvekandidaten anmelde sagen til Advokatsamfundet senest fire uger inden domsforhandlingen, idet der skal udpeges censor i de sager hvor der kun er én juridisk dommer.

For derefter at møde i landsretterne eller Sø- og Handelsretten, skal advokaten bestå to prøvesager ved disse retter.

Læs mere om prøvesager her.

Links

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for beskikkelse som advokat:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113903

Vejledende retningslinier om retssagsprøven i henhold til rpl. § 119, stk. 2, nr. 5:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140040

Til top Sidst opdateret: 27-09-2019 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk