Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsrettens værdigrundlag 

Sø- og Handelsretten er en specialdomstol for erhvervs- og insolvensrelaterede sager og har som en sådan udarbejdet sine egne visioner, der sammen med Danmarks Domstoles overordnede værdigrundlag danner rammen for rettens arbejde.

Sø- og Handelsretten er en specialdomstol for erhvervs- og insolvensrelaterede sager. For så vidt angår de civile sager gælder, at næsten alle de sager, som kan behandles af Sø- og Handelsretten, alternativt kan behandles af en by- eller landsret.

Modsat gælder for insolvensskiftesagerne, hvor retten er tillagt kompetencen i mellem en tredjedel og halvdelen af alle insolvenssager i landet.

Sø- og Handelsrettens værdigrundlag er naturligvis baseret på Danmarks Domstoles overordnede værdigrundlag, der er beskrevet i publikationen "Danmarks Domstole - For ret og retfærdighed" fra 2012.

Som følge af Sø- og Handelsretten særegne rolle i retssystemet har retten formuleret sine egne visioner, der sammen med domstolenes overordnede visioner danner rammen om rettens arbejde. Sø- og Handelsrettens visioner lyder:

Sø- og Handelsretten er erhvervslivets foretrukne domstol

Sø- og Handelsretten er Danmarks insolvensretlige videnscenter

Til top Sidst opdateret: 04-02-2014 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk