Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Tvangsopløsning - oftest stillede spørgsmål 
24-08-2018 

Sø- og Handelsretten har modtaget et ekstraordinært stort antal tvangsopløsningssager fra Erhvervsstyrelsen. Vi er i gang med at oprette sagerne og modtager mange henvendelser. Læs her de oftest stillede spørgsmål og svarene herpå nedenfor
  

Hvad må jeg foretage mig som ledelse i et tvangsopløst selskab, indtil Sø- og Handelsretten har behandlet sagen?

I perioden fra Erhvervsstyrelsens beslutning om tvangsopløsning til Sø- Handelsretten har behandlet sagen, f.eks. indsat en likvidator, må ledelsen kun foretage dispositioner, der er nødvendige, og som ikke er til skade for selskabet eller dets kreditorer. Hverken Sø- og Handelsretten eller Erhvervsstyrelsen kan træffe beslutninger i selskabet eller give ledelsen tilladelse til at træffe andre beslutninger.  

Kommer jeg som ejer eller ledelse til at betale for behandlingen i Sø- og Handelsretten?

Omkostningerne ved en likvidation eller konkurs betales af selskabets midler eller af Statskassen. Hvis selskabet skal genoptages, skal omkostningerne ved genoptagelsen betales af selskabets midler. Som ejer eller ledelse skal du altså ikke betale for Sø- og Handelsrettens behandling af sagen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker selskabet genoptaget?

Hvis du som ejer eller ledelse ønsker et selskab under tvangsopløsning genoptaget, skal du straks gå i gang med dette. Du skal være opmærksom på, at skifteretten på et hvilket som helst tidspunkt efter modtagelsen af sagen fra Erhvervsstyrelsen kan tage selskabet under likvidation. Du skal søge om genoptagelse digitalt hos Erhvervsstyrelsen og ikke hos Sø- og Handelsretten. Når du søger om genoptagelse digitalt hos Erhvervsstyrelsen, modtager du en kvittering og et sagsresumé. Kvitteringen og sagsresuméet sender du pr. mail til Sø- og Handelsretten på insolvens@shret.dk samtidig med at du skriver, at du ønsker tvangsopløsningssagen hos Sø- og Handelsretten udsat på Erhvervsstyrelsens behandling af anmodningen om genoptagelse. Sø- og Handelsretten vil som hovedregel så udsætte sagen, til Erhvervsstyrelsen har taget stilling til, om selskabet kan genoptages. Betingelserne for genoptagelse kan du finde på Erhvervsstyrelsens hjemmeside via dette link http://www.erhvervsstyrelsen.dk/virksomheder-under-tvangsoploesning

Selskabet har ingen gæld, og der står et beløb på selskabets bankkonto – må jeg hæve beløbet?

Nej, beløbet skal bruges til at betale for nedlukningen af selskabet.

Hvad skal jeg gøre, når selskabets E-boks er lukket?

Sø- og Handelsretten kan desværre ikke åbne selskabets E-boks.

Til top Sidst opdateret: 24-08-2018 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk