Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Om opgørelse af 120 sygedage for fuldtidssygemeldte funktionærer 
16-05-2019 

Ved opgørelsen af de 120 sygedage i funktionærlovens § 5, stk. 2, for funktionærer, der er fuldtidssygemeldt, skal fortsat indregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage.

Retten har truffet afgørelse i tre sager om samme principielle spørgsmål, henvist fra forskellige byretter. I alle sager fandt rettens flertal (4 af 5), at Højesterets dom af 22. november 2017, trykt i UfR 2018.815, om opgørelsen af de 120 dage i funktionærlovens § 5, stk. 2, for funktionærer, der er deltidssygemeldt, ikke giver grundlag for at ændre den mangeårige faste retspraksis, at der ved opgørelsen af de 120 dage for funktionærer, der er fuldtidssygemeldt, skal indregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage. (Dissens fra 1 sagkyndigt medlem.)

Afgørelserne kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt

BS-34856-2018-SHR

BS-42350-2018-SHR

BS-44200/2018-SHR

Til top Sidst opdateret: 16-05-2019 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk