Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Malik Supply A/S mod Thoresen Shipping Company Pte Ltd 
07-05-2019 

Leverandøren af mangelfuld bunkerolie til et skib var erstatningsansvarlig over for rederi for tidstab, øget bunkerolieforbrug og prisforskellen ved en ny, nødvendig bunkersleverance.

Leverandøren skulle derimod ikke erstatte rederiets tab som følge af, at skibet blev afleveret for sent til ophugning, idet dette tab ikke var en påregnelig følge af den mangelfulde bunkerolie. Erstatningskravet var ikke forældet., da retten fandt, at ”time bar”-klausulen i de vedtagne standardbetingelser var en reklamations- og ikke en forældelsesfrist.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt

Til top Sidst opdateret: 07-05-2019 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk