Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Om kompensation for provision mistet som følge af ferieafholdelse  
12-06-2019 

For ret til kompensation for provision mistet som følge af ferie, jf. ferielovens § 23, stk. 2, 3. pkt., lagde retten navnlig vægt på, om muligheden for at opnå provision i realiteten var betinget af, at den ansatte var fysisk til stede på arbejdspladsen.

Rettens har I tre samtidigt behandlede sager om ansatte med delvis provisionsløn truffet afgørelse om, hvorvidt den ansatte i den konkrete sag havde opnået ret til kompensation for provision mistet som følge af ferieafholdelse, jf. bestemmelsen i ferielovens § 23, stk. 2, 3. punktum. Ved bedømmelsen lagde retten navnlig vægt på, om muligheden for at opnå provision i realiteten var betinget af, at den ansatte var fysisk til stede på arbejdspladsen. Retten udtalte også, at der ikke var grundlag for at fravige princippet om, at en sådan kompensation skal udgøre ret til feriegodtgørelse på 12,5 %. Retten gav på denne baggrund den ansatte medhold i de rejste krav i to af sagerne (dissens fra et sagkyndigt medlem), men frifandt virksomheden i en af sagerne.

Afgørelserne kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt:

BS-20938/2018-SHR

BS-19713/2018-SHR

BS-18352/2018-SHR

 

Til top Sidst opdateret: 12-06-2019 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk