Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Domme og kendelser 

Oversigt over rettens afgørelser

Retten offenliggør sine afgørelser i en domsoversigt, som omfatter domme og kendelser fra 1. januar 2002 og frem.

Domme i sager om konkurs- eller likvidationsprocedure, som kører i civilretligt regi, bliver også offentliggjort i domsoversigten på afsigelsesdatoen.

Alle domme og kendelser offentliggøres kl. 10.00, den dag de afsiges. Udeblivelsesdomme bliver dog ikke offentliggjort i domsoversigten og fremgår heller ikke af retslisterne.

Kendelser i sager om konkurskarantæne bliver (fra 1. september 2015) som udgangspunkt kun offentliggjort, såfremt der i sagen har været mundtlig forhandling.

Derudover offentliggøres udvalgte afgørelser herunder kendelser fra Skifteretten i Videnbanken. Disse offentliggøres først senere end afsigelsesdatoen.

Til top Sidst opdateret: 06-01-2020 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk