Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsrettens e-mailadresser 


Rettens hoved e-mail
:
post@shret.dk

Retsafdelingens e-mail: civil@shret.dk
Civilretlige sager, herunder forbudssager, konkurskarantænesager og konkurs- og likvidationsprocedurer.

Skifterettens e-mail: insolvens@shret.dk
Insolvensretlige sager, herunder gældssaneringer.

Administration: administration@shret.dk, 
HR, økonomi, regnskab, bygningsdrift og IT.

Aktindsigt: Henvendelser om aktindsigt skal ske til:  aktindsigt@shret.dk

Retten modtager som udgangspunkt processkrifter og bilag samt andre retslige meddelelser digitalt, uden at dokumenterne efterfølgende skal sendes til retten pr. brev.

Endvidere henvises til domstolenes vejledning om digital post, herunder certifikatløsning: http://www.domstol.dk/OM/DIGITALPOST/Pages/default.aspx

Vi skal bede om, at man ikke både sender dokumenterne digitalt og pr. brev. 

 

Til top Sidst opdateret: 10-02-2020 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk