Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Praktiske oplysninger 

I venstremenuen kan du læse mere om de forskellige praktiske forhold omkring Sø- og Handelsretten for eksempel beliggenhed i forhold til offentlig transport, rettens fysiske rammer, bankoplysninger og kontaktoplysninger i øvrigt.

Åbningstid for telefoniske og personlige henvendelser: kl. 8.30-15 mandag-fredag

Indlevering af processkrifter m.v.
Processkrifter mv. der sendes med brevpost eller overbringes anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for rettens åbningstid (8.30-15.00).

Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den følgende hverdag.

Processkrifter mv., der sendes til retten digitalt, anses for modtaget den pågældende dag frem til kl. 23.59.

Det er således ved digital fremsendelse uden betydning, om tidspunktet for mailen er uden for rettens åbningstid.

Telefon
Hovednummer                      99 68 46 00

Insolvenssager                       99 68 46 20
og civile sager

Email:

Rettens hoved e-mail: post@shret.dk

insolvens@shret.dk
Insolvensretlige sager, herunder gældssaneringer, konkurs og tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber samt rekonstruktioner i retskredsene :
Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, Retten i Lyngby og Retten i Glostrup.

I resten af landet behandles insolvensskiftesagerne ved den lokale retskreds. (Klik på Find retskreds for at se, hvilken retskreds du hører under).

civil@shret.dk
Civilretlige sager, herunder forbudssager, konkurskarantænesager og konkurs- og likvidationsprocedurer. Læs her om det civilretlige sagsområde.

administration@shret.dk
HR, økonomi, regnskab, bygningsdrift og IT.

aktindsigt@shret.dk
Anmodninger om aktindsigt

Til top Sidst opdateret: 28-02-2019 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk