Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Uge 8 
27-01-2020 

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på parter eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Onsdag den 19. februar 2020
Retssal A
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 15:30, sagsnr.: BS-50854/2018-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Karina Engström Nielsen og Per Håkon Schmidt
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Ophavsret og eneret
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsøger QUICK FIRE ApS
Advokat Finn Dyhre Hansen
Sagsøgte BURNER INTERNATIONAL A/S
Advokat Thomas Munk Rasmussen


Torsdag den 20. februar 2020
Retssal A
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 13:00, sagsnr.: BS-32358/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Boris K. Frederiksen
Advokat Camilla Kejlskov Puggaard

Retssal B
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 15:00, sagsnr.: BS-8548/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Torben Kuld Hansen
Sagsparter anonymiseret
Advokat Boris K. Frederiksen


Fredag den 21. februar 2020
Retssal A
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 12:00, sagsnr.: BS-24404/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Christian Porsborg Gatten
Advokat Kristian Haagen Larsen

Retssal B
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 12:00, sagsnr.: BS-32374/2019-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Ina Iwersen
Sagsparter anonymiseret
Advokat Marianne Philip
Advokat Henrik Høpner

Til top Sidst opdateret: 27-01-2020 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk