Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Uge 51 
29-11-2019 

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på parter eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Mandag d. 16. december 2019
Retssal A
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 16:00, sagsnr.: BS-c-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Henrik Okholm og Jan Bonde
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurrence
Dommer(e): Mads Bundgaard Larsen, Claus F. Petersen, Mette Skov Larsen
Sagsøger CD Pharma AB (under likvidation)
Advokat Olaf Koktvedgaard
Sagsøgte Konkurrencerådet
Advokat Jacob Pinborg


Tirsdag den 17. december 2019
Retssal A
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 16:00, sagsnr.: BS-3038/2019-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Henrik Okholm og Jan Bonde
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurrence
Dommer(e): Mads Bundgaard Larsen, Claus F. Petersen, Mette Skov Larsen
Sagsøger CD Pharma AB (under likvidation)
Advokat Olaf Koktvedgaard
Sagsøgte Konkurrencerådet
Advokat Jacob Pinborg


Onsdag den 18. december 2019
Retssal A
Almindelig civil sag
Kl. 09:30 - 16:00, sagsnr.: BS-3038/2019-SHR.
Hovedforhandling med sagkyndige dommere Henrik Okholm og Jan Bonde
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurrence
Dommer(e): Mads Bundgaard Larsen, Claus F. Petersen, Mette Skov Larsen
Sagsøger CD Pharma AB (under likvidation)
Advokat Olaf Koktvedgaard
Sagsøgte Konkurrencerådet
Advokat Jacob Pinborg


Torsdag den 19. december 2019
Retssal C
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 15:00, sagsnr.: BS-8505/2018-SHR.
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Torben Kuld Hansen
Sagsparter anonymiseret
Advokat Nicolai Christen Dyhr
Advokat Arvid Andersen


Fredag den 20. december 2019
Retssal C
Konkurskarantæne
Kl. 09:30 - 15:00, sagsnr.: BS-17233/2019-SHR og BS-17216/2019-SHR
Hovedforhandling
Retsmødet er offentligt
Sagen vedrører: Konkurs og insolvens
Dommer(e): Peter Juul Agergaard
Sagsparter anonymiseret
Advokat Søren Aamann Jensen
Advokat Steen Fosvig

Til top Sidst opdateret: 29-11-2019 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk